รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2  073289412 
101บ้านรานอนายสมพงศ์ สุขมล 073283087 
102บ้านทำนบนางพิไลลักษณ์ สุขเทพ 073283086 
103นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2  073201755 
104นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3นายนิวรวัฒน์ สาเมาะ 073219028 
105บ้านตาเนาะปูเต๊ะ  073283102 
106บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน  073283089 
107นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13    
108บ้านตะบิงติงงี  073282124 
109บ้านตะบิงติงงีสามัคคี  073282182 
110บ้านกือลอง  073261622 
111บ้านทรายแก้ว  019905976 
112นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11นายภานุพงษ์ เศียรสุวรรณ์   
113นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1  073261611 
114คีรีลาดพัฒนา  073201797 
115นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5นายมามะซากี ดีแม 073219205 
116นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6  073201796 
117นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10นางรติชา เดชากรสกุล 073201805 
118บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200นายพีรดนย์ การดี 073289441 
119บ้านป่าหวัง  073289527 
120บ้านวังหินนางสาวบุศรอ สะตี   
121บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)  073289442 
122บันนังกูแวนายอิสมัน มะดีเยาะ 073201823 
123บ้านเจาะปันตังนางนารถฤดี ชอบทำเหมือน 073289573 
124บ้านบาเจาะนายอดินันท์ สำเร 073201726 
125บ้านสาคู    
126บ้านกาโสด  073201735 
127บ้านธารทิพย์  073281081 
128เขื่อนบางลางนางสาวปรางทิพย์ กออวยชัย 073281079 
129บ้านตังกาเด็ง  073261099 
130บ้านบางลางนางสาววรรณี รอดเสน   
131บ้านสันติ  073201740 
132บ้านฉลองชัย  073201763 
133นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9นางสาวฟาริด้า หวันกะมา 073201798 
201บ้านบาโงยซิแนนายประภาส ชูปาน 073250299 
202บ้านซีเยาะนายอาซิ เพ็ญรดา 073223799 
203วังสำราญนางมารีน่า สะนี 073201821 
204บ้านเตรียมปัญญา    
205บ้านลากอ  073291339 
206บ้านรัตนา  073291468 
207ราษฎร์อุทิศ (ปูแล)นางสาวกัลยา หัสบดีสุนทร 073291281 
208บ้านตันหยง  073221504 
209บ้านลีตอ  073360549 
210บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ)  073291273 
211บ้านละแอนายอามีน อัลบุษรา 073291348 
212บ้านพงกูแว  073250061 
213อาสินศึกษานางสาวนูรียะห์ หะแว 073291252 
214บ้านปาแดรูนายอิสเหาะ แมดือราแม 073239268 
215บ้านเจาะตาแม  073239265 
216บ้านบูเกะฆลูโฆ  073360545 
217บ้านกาตอง  073239249 
218บ้านตาชีนายวิเชษฐ พุทธรักษ์ 073271104 
219บ้านปะแตนายพรชัย มณีรัตน์ 073205053 
220บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง    
221บ้านบายอ    
222บ้านลือเน็งนางสะปีน๊ะ อายะ 073205178 
223บ้านบาจุนายวาริด ขำนุรักษ์ 073205179 
224ท่าละมัย  073205180 
225สามัคคี  073223737 
226บ้านหลักเขต  073201777 
228สตรีศาสนูปถัมภ์    
229บ้านยะหานางสาวอรพิมล ดำด้วง   
301บ้านบันนังดามา  073258092 
302บ้านลาแลนางเบญจา พรหมเพ็ชร 073258085 
303บ้านยือนังนายมัตรอวี บือราเฮง 073258016 
304บ้านบาละ  073205502 
305บ้านคชศิลา    
306บ้านนิบง    
307บ้านลูโบ๊ะปันยัง  073239170 
308บ้านคลองน้ำใส  073360544