บุคลากรย้ายออกไปสังกัดอื่น
โรงเรียนในสังกัด
ข้อมูล ชพค.,ชพส.
 
 
 
คู่มือการใช้
รหัสสมาชิกเว็บไซต์หมดอายุ
รหัสผ่านโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน
 

นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 07/01/2558
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2